facebook linkedin twitter

Marketing ondersteuning

Support Marketing biedt gerichte en deskundige ondersteuning op marketinggebied.

lees meer

Ondersteuning Social Media

Wij ondersteunen u bij het optimaliseren en structureel inzetten van uw Social Media beleid.

lees meer

Uitvoeren marktanalyse

Een beeld krijgen van de markt? Wij voeren een marktonderzoek voor u uit.

lees meer

Online marketing

Bent u bekend met de ongekende kracht van online marketing?

lees meer


Bepalen missie van de organisatie

De missie van een organisatie bepaalt welke richting de organisatie op gaat. Hebt u duidelijk in kaart wat de missie en visie van uw organisatie zijn. Support Marketing stelt dat de missie en de visie de basis van een organisatie zijn.

Wat is de missie van een organisatie

Missie wordt door sommige bedrijven ook wel mission statement genoemd. Een mission statement (missie) kan gezien worden als de basis om de visie te realiseren, in overeenstemming is met de kernwaarden van een organisatie. Deze kernwaarden hebben een directe invloed op het succes van de organisatie. Een missie definieert het bestaansrecht en identiteit van een organisatie. Door middel van uw missie geeft u aan wie u bent, wat u doet en wat u wilt bereiken. Je missie is tijdloos, maar wel toe te passen op dit moment. Een missie staat dus, in tegenstelling tot een visie, niet voortdurend ter discussie.

Waaruit bestaat een missie

De missie van een organisatie bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen:

  • Werkterrein
  • Bestaansrecht
  • Betekenis voor belanghebbenden
  • Normen, waarden en overtuigingen

Bepalen van de visie

Het bepalen van de visie van een organisatie is de fundering van een organisatie. De visie geeft aan welke richting u op wilt met de organisatie. Wat is uw streven? Support Marketing ondersteunt u bij het doorlichten van uw organisatie en het bepalen van de visie.

Wat is de visie:

Een visie is inspirerend. Een visie geeft een visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn. In de definitie van de visie kijkt u naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst en beschrijft u de gewenste droomsituatie. Om een visie voor deonderneming te formuleren zijn de volgende vragen van belang

  • Welke ontwikkelingen (economisch, sociologisch, technisch, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie?
  • Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten?
  • Welke ambities hebben wij op langere termijn?
  • Welke kerncompetenties moeten we voor de toekomst gaan ontwikkelen?