facebook linkedin twitter

Marketing ondersteuning

Support Marketing biedt gerichte en deskundige ondersteuning op marketinggebied.

lees meer

Ondersteuning Social Media

Wij ondersteunen u bij het optimaliseren en structureel inzetten van uw Social Media beleid.

lees meer

Uitvoeren marktanalyse

Een beeld krijgen van de markt? Wij voeren een marktonderzoek voor u uit.

lees meer

Online marketing

Bent u bekend met de ongekende kracht van online marketing?

lees meer


Marketingplan voor scholen

Een marketingplan voor een school vraagt een andere insteek dan een marketingplan voor een profitorganisatie. Een school hoeft geen winst te maken. Maar toch is het essentieel om leerlingen en ouders aan de school te binden. Support Marketing ondersteunt u bij een marketingplan voor uw school.

Aanleiding schrijven marketingplan

Er kunnen een aantal redenen zijn waarom uw school een marketingplan nodig heeft.marketingplan-scholen-drenthe-groningen-friesland-flevoland-supportmarketing

  • het marktaandeel van de school strookt niet met de verwachtingen
  • men wil de voorspelde leerlingengroei in goede banen leiden
  • de school kiest voor uitbreiding uit of er vindt een andere grote verandering plaats. Vanuit hier wordt de marketing opnieuw in kaart gebracht.
  • een gericht communicatiebeleid ontwikkelen

Opstellen SWOT Analyse

Ook een school brengt, middels een SWOT Analyse, haar sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart. Deze dient weer ter ondersteuning van de confrontatiematrix.

Missie en strategie formuleren

Waar wilt u als school voor staan? Welke normen en waarden vindt u belangrijk? U begint met een analyse van de huidige situatie. Hoe zien leerlingen en ouders de school eigenlijk? En strookt dat met u eigen beeld? Of moet u misschien nog duidelijker formuleren waar u voor staat.

Marketingdoelstellingen voor de school

Voorbeelden van marketingdoelstellingen kunnen zijn:

  • Wij willen dat het aantal leerlingen dat zich aanmeldt met (X%) per jaar stijgt
  • Wij willen dat er meer leerlingen uit gebied X zich aanmelden
  • De school wil X% meer leerlingen met schooladvies HAVO de komende vijf jaar.

Uitvoering van het marketingplan

Een marketingplan schrijven is één. De uitvoering is stap twee. U heeft een duidelijk doel. Nu kunt u dit in stappen uitzetten. Een makkelijk hulpmiddel is de marketingkalender. Hierin zet u de activiteiten jaarlijks uiteen.

De Marketingboom

Support Marketing ondersteunt u bij de ontwikkeling van uw organisatie. Wij werken vanuit het concept van de Marketingboom. Hierbij stellen we dat:

Professionele begeleiding

Support Marketing biedt gerichte ondersteuning op het gebied van marketing en communicatie. Ons team van marketingexperts heeft in loop van de jaren veel ervaring opgedaan in de marketingwereld. Graag helpen wij u door deze expertise in te zitten binnen uw organisatie zodat u de volgende stap kunt zetten in de ontwikkeling van uw organisatie. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Verwante informatie

Verwante diensten

Contact

Wilt u eens in gesprek met Support Marketing over het neerzetten van een marketingplan? Klik hier voor contact met ons.

Meer weten hoe wij u kunnen helpen?

Klik hieronder op de GRATIS MAKETINGSCAN zodat uw inzicht krijgt in uw onderneming en specifiek voor uw onderneming advies ontvangt.

 

GRATIS MARKETINGSCAN


 

Boek hier uw marketingassistent

 

Ons team van marketingexperts ondersteunt u waar mogelijk

MARKETINGASSISTENT


 

vragen-tips-publicaties-marketingplan-supportmarketingstappenplan-marketing-plan-drenthe-groningen-friesland-supportmarketingwanneer-welke-marketingactiviteiten-kalender-supportmarketing