facebook linkedin twitter

Marketing ondersteuning

Support Marketing biedt gerichte en deskundige ondersteuning op marketinggebied.

lees meer

Ondersteuning Social Media

Wij ondersteunen u bij het optimaliseren en structureel inzetten van uw Social Media beleid.

lees meer

Uitvoeren marktanalyse

Een beeld krijgen van de markt? Wij voeren een marktonderzoek voor u uit.

lees meer

Online marketing

Bent u bekend met de ongekende kracht van online marketing?

lees meer


De KEI-REGELING is weer geopend!

Wilt u nieuwe markten verkennen, marktonderzoek doen of uw marketingbeleid inrichten en u heeft niet de juiste kennis in huis?

Geen probleem! Wij helpen u met uw uitdaging. U kunt ons inhuren als extern deskundige het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarbij kunt u gebruik maken van de KEI-regeling: deze regeling is specifiek in het leven geroepen voor bedrijven actief in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De naam KEI staat voor Kennis En Innovatie. U huurt de juiste kennis in om uw bedrijf te laten groeien zonder dat u daarvoor structureel extra personeel voor aan moet nemen.

De KEI-regeling maakt het mogelijk om meer kennis in huis te halen. Denk aan kennis op het gebied van technologische innovatie, organisatie-innovatie en/of marktinnovatie. Voor het detacheren of tijdelijk in dienst nemen van hoogopgeleid personeel of een promovendus, kan subsidie worden ontvangen over de brutoloonkosten of detacheringskosten. Houdt hierbij rekening met een subsidiepercentage van 40%, een maximale subsidiebijdrage van € 100.000,- voor hooggekwalificeerd personeel.

Meer weten over deze interessante regeling? Neem dan contact met ons op en wij maken graag een afspraak met u.

Contactformulier